Back Office 2 to system zarządzania, dostępny zdalnie jako aplikacja internetowa za pośrednictwem przeglądarki. Aplikacja umożliwia zdalne zarządzanie i kontrolę nad dostępnymi zasobami.

Zalety:

  • Szeroki wachlarz funkcji służących do konfiguracji i raportowania
  • Zdalne sterowanie terminalem
  • Tworzenie i zarządzanie strukturą terminali
  • Zarządzanie użytkownikami
  • Dobrze opracowany moduł raportów
  • Bezpieczny dostęp zdalny
  • Kopia zapasowa zebranych danych
Schemat systemu