PROJEKTY DOFINANSOWANE
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Promatic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Dotacja na kapitał obrotowy finansowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wynikających na skutek działania epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE: 114 005,30 zł

www.mapadotacji.gov.pl